silgi projemiz

Türkiye’deki eğitim pratiklerinde silgi sıklıkla kullanılan bir araç. Silginin kullanımı bize eğitim sisteminin arkasındaki anlayışla ilgili önemli ipuçları veriyor. Bu ipuçlarının izini sürmek eğitim sisteminin barındırdığı tahakküm alanlarını deşifre etmemize olanak tanıyor ve eğitimi yeniden tahayyül edebilmenin vaadini taşıyor.

 

Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aldıkları notları silmeleri bekleniyor; defterin ‘kusursuz’, ‘hatasız’ bir son ürün olması isteniyor. Bu, sonuç odaklı bir eğitim anlayışına işaret etmekle kalmıyor, hatalardan öğrenmenin barındırdığı potansiyel de silgi ile ortadan kaldırılıyor. Aynı zamanda, defterin öğretmen için tutulduğu hiyerarşik bir düzenin varlığını da gösteriyor. Çocuğun/gencin sesinin yeterince duyulmadığı bu düzende çocuklar/gençler etkin birer özne olarak eyleyemiyor; potansiyellerini ortaya çıkaramıyor.

Silgiden ilham alarak geliştirdiğimiz proje, genç katılımını ve gençler arası etkileşimi mümkün kılarak, sürece vurgu yapmanın önemi üzerine farkındalık yaratmayı ve bunu sanat çalışmaları yoluyla gerçekleştirmeyi hedefliyor.

 

Buradan hareketle projede;

Lise öğrencileri ile genç sanatçıların bir araya gelerek dört hafta boyunca birlikte çalıştıkları ve ürettikleri atölye çalışmaları gerçekleştirdik.

Katılımcıların geçirdikleri sürece ve ürettikleri işlere yer verilecek olan sergi 27 Ekim - 08 Kasım 2022 tarihleri arasında ziyaretçilere açılacak.

cinar_300px.png

Eğitim ve sanat içerikli atölye çalışmalarında gençlerin içinden geçtikleri süreci katılımcı gözlem, görsel etnografi ve görselleştirme yöntemleri kullanarak belgeledik.   

Sergi ziyaretçilerin katkı ve katılımına açık olacak; ziyaretçiler de kendilerinden kattıklarıyla sergiyi değiştirecek ve dönüştürecek. Bir başka deyişle, sergi sonuç odaklılık yerine süreç odaklılığa yapmaya çalıştığımız vurguyu örnekleyecek.