top of page

sanat elçileri projemiz

Sanat Elçileri Logo White.png

Deprem bölgesinde kültür-sanat kurumlarının hasar görerek kullanılamaz duruma gelmesi, sanat malzemelerinin pahalılığı ve tedarik zincirinin bozulması, sanat etkinliklerinin ve uzman desteğinin kısıtlılığı, gençlerin kullanabileceği mekânların bulunmaması; gençlerin zaten kısıtlı olan kültür-sanata erişimini neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştır.

 

Talebeyiz Biz Derneği (TBD) tarafından, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği (FÜSED) ortaklığında ve ALİKEV, Arsuz Belediyesi,  İskenderun Güney Eğitim Vakfı (İGEV) ve Arsuz Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğiyle hayata geçirilecek proje, Şubat 2023 depremlerinden en ağır etkilenen illerden biri olan Hatay’da sürdürülebilir mekanizmalar yoluyla gençlerin kültür-sanata erişimini ve alana aktif katılımını sağlayarak gençlerin travmatik deneyimlerle baş etme kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. 

Proje ile Hatay’da gençleri kültür-sanat alanının uzmanlarıyla buluşturarak gençlerin onlardan beslenmelerini; liseli ve üniversiteli gençlerin birlikte sanat işleri üretmelerini; yerelde ve dijital ortamda işlerini sergileyerek sanatsal üretimlerini görünür kılmalarını sağlayacaktır. Aynı zamanda Hatay Arsuz’da kültürel miras niteliğindeki bir mekân doğrudan genç katılımıyla tasarlanarak önümüzdeki yıllarda gençlerin kullanımına ayrılacaktır. Bu mekânın kullanımı ve mekânda gerçekleştirilecek etkinliklerin tasarlanıp organize edilmesinde “Genç Sanat Elçileri” rol alacaktır. Sanat Ambarı’nda doğrudan gençler tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile yerelde çok sayıda gence ulaşmak mümkün olacaktır. Hayata geçirilen bu model; yerelde STK’lar, yerel yönetimler, akademi ve kültür-sanat profesyonellerinin işbirliğine dayanan destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve katılımcı yaklaşımın yaygınlaştırılmasına yönelik (buluşmalar ve etnografik rapor dahil olmak üzere) bir dizi faaliyet ile tamamlanacaktır. 

Projemizi Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation iş birliğiyle kurulan Yerel Güçlenmeye Destek Fonu II kapsamında hayata geçiriyoruz.

STDV-logo.png
Mozaik koyu _ çizgili logo - Beyaz zeminde kullanım için.png

DESTEKLERİYLE

Beslen  Üret  Sergile

“Beslen” adımı kapsamında gençlerin kültür-sanat alanında güçlenmesini,

“Üret” adımı kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle liselilerin birlikte sanat işleri üretmesini ve

“Sergile” adımı kapsamında işlerini sergileyen gençlerin kültür-sanat alanında görünürlük kazanmasını amaçlayan modelde gençler “sanat elçisi” rolü üstlenerek kültür-sanat alanında faaliyet gösteren kurumların desteğiyle modelin sürdürülebilirliğini sağlayacak.

Sanat Ambarı

İskenderSayekKültürEvi.jpg

Yaşanan depremler sonrasında ağır hasar alan İskender Sayek Kültür Evi, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nin özkaynakları ile yeniden inşa edilecek.

Proje kapsamında bina bünyesindeki bir alan genç katılımı ilkeleri gözetilerek gençlerle birlikte tasarlanacak ve gençlerin yıl boyu kullanabilecekleri "Sanat Ambarı" alanına dönüştürülecek.

Sanat Ambarı gençlerin kendi kültür-sanat çalışmalarını da sürdürmelerine olanak veren bir mekân işlevi görecektir. 

Proje tamamlandıktan sonra da genç katılımı ile etkinliklerini sürdüren bir mekân olarak hizmet verecektir. 

Genç Sanat Elçileri Programı

sanatelcileriweb.png

Atölyelere katılan 20 genç arasından en az 5’inin ‘sanat elçisi’ olaraksorumluluk alması hedeflenmektedir.

 

Sanat elçileri Sanat Ambarı'nı sahiplenerek, düzenlenecek etkinliklerde aktif sorumluluk alacaktır.

 

Sanat elçileriyle birlikte, gençlerin ihtiyaç ve katılımını esas alarak kurulacak olan işleyiş mekanizması için STK’lar ve belediye çalışanları başta olmak üzere paydaşlarla kurulan işbirlikleri sanat elçilerinin ileride sürdüreceği çalışmalara destek verecektir.

bottom of page