top of page

hakkımızda

Talebeyiz Biz bir antropolog ve bir eğitimci tarafından 2021 yazında kurulan ve dilbilimden film yönetmenliğine, tarihten mimarlığa, felsefeden tasarım ve illüstrasyona kadar çeşitli disiplinlerden uzmanlardan oluşan bir danışma çemberi ile desteklenen bir oluşum, sosyal girişimken gençlerin inisiyatifiyle Nisan 2023'de dernek olarak tüzel kişiliğine kavuştu.

 

 

Talebeyiz Biz gençlerin kültür-sanata eşit erişimini ve aktif katılımını artırarak gençlerin iyi olma haline katkıda bulunmayı, bu yolla kapsayıcı ve katılımcı bir toplumun inşasına destek vermeyi amaçlıyor.

 

Çalışmalarını ekolojik adalet ve adil üretim perspektifiyle yürüten TBD, tüm çalışmalarında ayrımcılık karşıtlığı, kapsayıcılık ve katılım ilkelerine uygunluğu gözetiyor.

 

Geliştirmekte olduğu model yoluyla; kültür-sanat etrafında bir araya gelen bir genç topluluğu oluşturmayı ve kültür-sanat alanını, amacı doğrultusunda ve ilkeleri çerçevesinde, dönüştürmeyi misyon ediniyor.  

Danışma

Çemberi

Yönetim

Kurulu

Bağışçı Hakları

Beyannamesi

Politika

Belgeleri

Beyannameler

bottom of page