top of page

silgi projemiz

Türkiye’deki eğitim pratiklerinde silgi sıklıkla kullanılan bir araç. Silginin kullanımı bize eğitim sisteminin arkasındaki anlayışla ilgili önemli ipuçları veriyor. Bu ipuçlarının izini sürmek eğitim sisteminin barındırdığı tahakküm alanlarını deşifre etmemize olanak tanıyor ve eğitimi yeniden tahayyül edebilmenin vaadini taşıyor.
 
Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde defterlerindeki hataları silmeleri bekleniyor; defterin ‘kusursuz’, ‘hatasız’ bir son ürün olması isteniyor. Bu, sonuç odaklı bir eğitim anlayışına işaret etmekle kalmıyor, hatalardan öğrenmenin barındırdığı potansiyel de silgi ile ortadan kaldırılıyor. Aynı zamanda, defterin öğretmen için tutulduğu hiyerarşik bir düzenin varlığını da gösteriyor. Çocuğun/gencin sesinin yeterince duyulmadığı bu düzende çocuklar/gençler etkin birer özne olarak eyleyemiyor; potansiyellerini ortaya çıkaramıyor.

Silgiden ilham alarak geliştirdiğimiz projede, genç katılımını ve gençler arası etkileşimi mümkün kılarak, sürece vurgu yapmanın önemi üzerine farkındalık yaratmayı ve bunu sanat çalışmaları yoluyla gerçekleştirmeyi hedefledik.

 

Buradan hareketle projede;

Lise öğrencileri ile genç sanatçıların Rahmi M. Koç Müzesi Fenerbahçe Vapuru’nda bir araya gelerek dört hafta boyunca birlikte çalıştıkları ve ürettikleri atölye çalışmaları gerçekleştirdik.

Gençlerin ürettikleri işlerin yer aldığı Silgi Sergisi 27 Ekim - 06 Kasım 2022 tarihleri arasında Schneidertempel Sanat Merkezi'nde, 08 Kasım – 08 Aralık 2022 tarihleri arasında Enka Okulları’nda ve 20 - 29 Ocak 2023 tarihleri arasında Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu.

Bu kare fotoğrafta iki parmak beyaz bir silgiyi kağıdın üzerinde tutuyor. Kağıt kurşun kalemle karalanmış, silgiyle bir çizgi halinde bir kısmı silik.

Eğitim ve sanat içerikli atölye çalışmalarında gençlerin içinden geçtikleri süreci ve gençlerin eğitim sisteminden beklentilerini etnografi ve görselleştirme yöntemleri kullanarak belgeledik ve sergi kataloğunda derledik.  

Serginin etkileşimsel bir boyutu da var; ziyaretçilerin katkı ve katılımına açık bölümlerin de bulunduğu sergiyi ziyaretçiler kendilerinden kattıklarıyla değiştiriyor ve dönüştürüyor. Ziyaretçilerin katkıları da sosyal medya yoluyla daha geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşılıyor.   

bottom of page