top of page

Tabeleyiz Biz Derneği Genel Kurul Çağrısı

2 Haz 2023

Derneğimizin ilk genel kurulunu 20 Haziran 2023, Salı günü, Kadıköy'deki merkezimizde yapıyoruz.

TALEBEYİZ BİZ DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

 

Derneğimiz ilk olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 20.06.2023, Salı günü saat 17.00’da Caferağa Mah. Nazmibey Sok. No.4 K.3 D.5 Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 01.07.2023, Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 02.06.2023 tarihli ve 2023/3 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

 

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

  1. Yoklama ve açılış,


  2. Divan heyeti seçimi,

  3. Dernek zorunlu organlarının seçimi,

  4. Dernek faaliyetleri ve yürütülecek projelerle ilgili üyelerden görüş alınması,

  5. Dilek, temenniler ve kapanış.


Talebeyiz Biz Derneği

Yönetim Kurulu

bottom of page