top of page

Momento Mori

Tuval üzerine karışık teknik

50x35cm

Hayat yaptığımız seçimler ve seçimler sonucu yürümemiz gereken yollardan oluṣur. Biz o kadar farkında degilizdir, hep “ṣu da geçsin, sonra tamam” deriz. Peki sonra? Fark ederiz ki yol devam ediyormuş, daha çok varmıṣ. Bence bu yüzden salyangoza benziyoruz adeta. Yavaṣ yavaṣ yol alıyoruz. Bazen otlar önümüze yığılmış oluyor, bazen koca insanlar üstümüze basıyor. Belki en baṣından beri yol yanlıṣ yol! Ama biz yine de devam ediyoruz yolumuza. Bu yolda birikim, tecrübe, bilgi sandığımız kimi zaman önyargı oluyor, yük oluyor, kimi zamansa yolumuzu açıyor, aydınlatıyor. Yaptıklarımız, yaşantılarımız arkamızda iz bırakıyor. Bazı kiṣiler var ki yolda karşılaştığımız çiçekler gibi. Bize el uzatıyor, yolumuzu güzelleṣtiriyor. Bazen de biri çıkıp bunları düşünüyor ve ortaya işte bu eser çıkıyor.

Eserin sesli betimlemesini ve iş metnini sanatçının sesinden dinlemek için

Alara.png

Simay Güneş Odunkıran

Simay liseye gidiyor. Bateri çalmayı seviyor. Felsefeyle ilgileniyor. Endüstri Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği okumak istiyor. İleride geçmişe dönüp baktığında dolu dolu bir hayatı olsun istiyor. Bu yüzden farklı ilgi alanlarında kendini geliştirmeyi önemsiyor. Onu Dayanışma için Sanat Topluluğunun içinde tutan başlıca nedenlerden biri de bu olmuş. Sanatla ilgilenen bir topluluğun parçası olmak da onu ayrıca motive etmiş.

bottom of page