top of page

Anlar

Kolaj

50x35cm (4 adet)

Çalışma, anların (anıların) tekrarlanmasına dayanmaktadır. İmgelerin kendini tekrarlamasıyla oluşan fotoğraf parçaları farklı, yarım kalmış gençlik anılarını bir araya getirerek yeni bir bütün oluşturmaktadır. Böylece izleyiciye geçmişte kalan bu anlardan oluşan yeni bir imaj, yeni bir gerçeklik sunulmaktadır.

Eserin sesli betimlemesini ve iş metnini sanatçının sesinden dinlemek için

Alara.png

Fıtnat Zor

Fıtnat Marmara GSF Resim Bölümünden 2023’te mezun oldu. Doğa yürüyüşü yapmayı seviyor. Kolaj ve karışık teknik çalışmayı tercih eden Fıtnat bağımsız bir sanatçı olabilmek istiyor. Talebeyiz Biz Topluluğunun çalışmalarına ilk günden beri hem mentor hem de genç sanatçı olarak destek veriyor. 2022’de Silgi Sergisinde “Alfabe” isimli yerleştirme işi sergilenen Fıtnat çeşitli karma sergilere katıldı.
Talebeyiz Biz Topluluğunun yeniliklere açık yaklaşımının Dayanışma için Sanat Projesinde yer almak istemesinin en büyük sebebi olduğunu söylüyor. Farklı yaş gruplarından gençlerin bir araya gelerek kendilerini ifade etme olanağı bulmasını önemli ve kıymetli buluyor. Böyle birlikteliklerle daha fazla gence ulaşmayı diliyor.

bottom of page