top of page
Alara-Uz-50x70.jpg

İsimsiz, 2022

Yerleştirme

Fotoğraflar 18x12 cm (51 Adet), Sıralar 110x40 cm (3 adet)

Bu yerleştirme, bir lisedeki öğrencilerin okul sıralarına müdahalesini konu alan fotoğraflardan ve sıraların tahta kısımlarından oluşuyor. Fotoğraflar, sergi mekânının duvarında birbirine bitişik şekilde, aynı duvara dayanmış ve yakınına bırakılmış üç sırayla iç içe konumda. Sıraların başında geçen zamanın birikiminin; bireysel, sosyal, kültürel, politik süreçlerin de iç içe olduğu izlerine odaklanıyor. Sık sık bir ilişki ya da anlam kuramadan, her gün uyumsuzluk içinde bir arada bulunduğumuz mekâna ait "tanıklık etme" deneyimini tekrar hafızalara ve sergi alanına çağırıyorum.

Alara-Uz.jpg

Helin Marmara GSF Resim Bölümünden 2023 yılında mezun olacak. Müzik ve edebiyat ilgi alanları arasında. İmgeleri soyutlaştırmak ya da değiştirmek için dijital denemeler yapmayı seviyor. Sanatsal/yaratıcı alanlarda edindiği bilgileri gençlere aktararak bazı öğretmenlerinin ondaki önemini canlı tutmak, yaptığı işe bu şekilde anlam kazandırmak istiyor.


Helin liseli gençlere rehberlik ederken, onların düşünceleriyle sanat hakkında düşünme, görme, algılama eğilimlerine, bunların sebeplerine dair sorulara geri dönme olanağı bulmuş. Atölyeler ayrıca yaklaşımı ve iletişimi üzerine düşünme ve bu konuda kendini geliştirme fırsatı sunmuş ona.Gençlerin yaratıcı düşünme becerilerine tanık olmaktan da mutluluk duymuş. Serginin erişilebilir ve kapsayıcı olması Helin’i heyecanlandırıyor.

Helin Ergün

(İstanbul, 2000)

bottom of page